Pravna obavestenja

Vaši lični podaci su neophodni za obradu i isporuku porudžbina i izradu faktura. Ovi podaci su strogo poverljivi.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS (87/2018).

Svaki korisnik veb lokacije ima pravo da pristupi podacima koji se odnose na njega, da ih izmeni, ispravi i izbriše, tako što će se obratiti putem pošte na adresu ...........................................